Solutions

 

 

Mobile Applications

  • ออกแบบและพัฒนา แอพพลิเคชั่น LifeAR และ LifeAR2 ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

Desktop Software

  • Pos Software
  • Stock Software
  • Account Software

Website Solutions

  • ออกแบบและพัฒนา ระบบสถานการณ์น้ำ ให้กับสำนักงานชลประทานที่ 8,  11, 12 และหน่วยงานภายในสำนักงานชลประทาน มากกว่า 80 เว็บไซต์
  • ออกแบบและพัฒนา ระบบกระดานการผลิต ให้กับบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด
  • ออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์ให้กับภาครัฐและเอกชนต่างๆ มากกว่า 200 เว็บไซต์ ทั่วประเทศ