นิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า

นิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า

Dept : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

Year : 2564